top of page
Foto: apiguide, Shutterstock
før_efter_skovbrand_fcbc.jpg

DERFOR RYDDES AMAZONAS

 

Regnskoven ryddes på grund af handel med træ, for at skabe plads til kødkvæg og for at lave marker med oliepalmer og soja.

​​

Bolivia mistede i 2020 hele fire millioner hektar til brande, hvoraf 850.000 hektar var tropisk skov og i Brasilien brændte 2,7 millioner hektar skov ned. Det viser tal indsamlet af den bolivianske NGO La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC).

Ukontrolleret jagt efter tømmer og landbrugsjord er de primære årsager til de forsatte skovafbrændingerne. Koblet med høje temperaturer, manglende nedbør og kraftige passatvinde kommer brandende hurtigt ud af kontrol.

Afbrændingerne af tropisk skov har katastrofale konsekvenser for mennesker og naturen - både her og nu og på lang sigt.

 

Fortsætter ødelæggelserne frygter forskere at de tropiske skovområder i Sydamerika forsvinder – de kalder det for 'tipping point'. Det vil sige et punkt, hvor skovene ikke længere kan genoprette sig selv og i stedet ender som tør savanne.

SVIN & SOJA

Fra 1990 til 2016 er der fældet 1,3 millioner kvadratkilometer skov. Den europæiske import af blandt andet oksekød, palmeolie og soja bidrager til presset på de tropiske skove! Alene Danmark importerer hvert år 1,7 millioner tons soja, og en stor del kommer fra netop områder, hvor skovene er blevet ryddet til landbrug. Godt halvdelen af den importerede soja bruges til svinefoder.

TRÆ

En stor del af det træ, der kommer fra regnskoven, fældes og handles ulovligt i en kæmpe ulovlig industri, som trives på grund af dårlige eller svære kontrolforhold, korruption og kriminalitet. Ifølge Rainforest Foundation UK foregår snyd ofte ved, at træ fra fredede områder og områder med stor naturværdi blandes med træ fra steder, hvor det er tilladt at fælde. Udviklingslande taber ifølge EU årligt 10-15 milliarder euro på ulovligt træ i form af manglende indtægter og skatter. Penge, som kunne være gået til opbygning og forbedring af landenes tilstand. I stedet høster udenlandske selskaber profitten på træet, og pengene forsvinder ud af landene.

PALME

OLIE

Der er god forretning i for eksempel palmeolien, fordi den i sig selv er en af de mere effektive planteolier. Den er nem at producere og giver et større udbytte pr. areal end andre olieplanter, men der foregår en massiv afskovning for at gøre plads til markerne.

Stil krav til dit lokale supermarked gennem dit forbrug

Overraskende mange af vores varer i Danmark stammer enten direkte fra regnskoven eller indeholder ingredienser derfra, og derfor kan vi gøre meget for Amazonas ved at være mere bevidste forbrugere og stille krav til politikerne.

DET KAN DU OGSÅ GØRE

Fortælle dine omgivelser om problemet og om, hvad man kan gøre: Mange ved ikke bedre, så lidt vidensdeling kan hjælpe. For eksempel er det tydeligt, at der er kommet langt større fokus på plastikforurening de seneste år, som følge af en massiv medieindsats og udbredelse af information på området.

Stil krav til politikerne

I dag har vi ingen EU-lovgivning, som regulerer import af skov-ødelæggende produkter til Europa. Derfor har både NGO'er og forskere verden over presset på for en EU-skovlov, som skal bremse europæisk import af produkter, der ødelægger  regnskoven og derved bidrage til et stop for massive fældning af tropisk skov.  I 2020 igangsatte EU kommissionen en proces frem mod en EU-Skovlov, der skal forhindrer den massive fældning af tropisk skov og den 17. november 2021 kom Kommissionen endelig med et udspil.

Vi får ikke stoppet skovbrandene og ødelæggelsen af natur, medmindre de kommende politiske forhandlinger om Kommissionens udspil trækker det i en langt mere ambitiøs retning.. Udspillet indeholder mange gode initiativer og vil være med til at sikre, at europæiske virksomheder tager et større ansvar for deres forsyningskæder og bliver stillet til ansvar for den potentielle afskovning deres import eller eksport medfører. Desværre er der stadig en række smuthuller i aftalen, som bør lukkes, hvis EU vitterligt vil leve op til de løfter, de har givet igen og igen om at stoppe afskovning globalt. Her kan Danmark gøre en vigtig forskel!

Vær med og kræv, at Danmark arbejder for en stærk skovlov


Selvom meningsløsheden og manglen på kontrol er til at tage at føle på, når man befinder sig langt væk og kun kan være tilskuer til de omfattende skovbrande i Bolivia og Amazonas generelt, så lad os begrave forestillingen om, at det enkelte individ ikke kan gøre en forskel!

bottom of page