top of page
iStock-1018458116.jpg

VORES MISSION ER KLAR:
RED SÅ MEGET SKOV SOM MULIGT!

Penge.png

STØT

via Mobilepay til AKTION AMAZONAS
på 
22686 (Skriv GAVE i kommentarfeltet)

Beskyttelse af skov gavner både klimaet i form af CO2-optag, afbøder lokale konsekvenser af forandringer i klimaet og sikrer lokalbefolkningen adgang til naturressourcer og vigtige økosystem-ydelser som drikkevand. Samtidig indeholde skove størstedelen af verdens biodiversitet.

IMG_5368.jpg

Aktion Amazonas etablerer international alliance for beskyttelse af Sydamerikas skove

Sammen med tre sydamerikanske organisationer etablerer Aktion Amazonas ny strategisk alliance, som skal samarbejde om bevarelse af Amazonas og tilstødende skovøkosystemer.

Sådan skaber vi forandring

Naturressource
forvaltning 

environment_management_resources_natural_sustainability_icon_189071.png

 Fremme af social, miljømæssig og økonomisk ansvarlig forvaltning af naturressourcerne i strategisk udvalgte områder gennem støtte til lokalsamfund til udvikling og implementering af bæredygtige forvaltnings-planer.

Social retfærdighed

3 hænder.png

Fremme af social retfærdighed gennem træning i og organi-sering omkring bæredygtig udvinding, forarbejdning og kommercialisering af skovprodukter (Non-Timber Forest Products - NTFPs).

Empowerment

Gruppe.png

Styrkelse af sociale og oprindelige folks rettigheder & 'empowerment' af lokalsamfund gennem oplys-ning, organisering og træning i evidensbaseret fortalervirksom-hed og nye overvågnings-teknologier til dokumentation af miljøovertrædelser

Rammestrategi 2022-2025

EAA Strategy 2022-2025_forside.png

Ny fireårig strategi for med fokus på Økonomi, Partnerskaber, Kommunikation & Organisation.

Årsberetning 2022

AA årsberetning 2022_WEB_forside.png

Kom med på brandpatrulje i Bolivia, læs om vores nye Sydamerikanske Skovalliance og hvordan vi afdækker regnskovens hemmeligheder med vildtkameraer og meget mere.

God læselyst!

Vær med

Vær med.png

Vær med i en organisation, som aktivt arbejder for en rig og ren natur til gavn og glæde for livet på Jorden.

Støt fast

infinite.png

Med et fast beløb støtter du langvarig ogkonsistent hjælp til naturen.

Giv et bidrag

Penge.png

Uanset hvilken form for støtte, du vælger, sikrer vi, at den bliver brugt, dér hvor den har størst effekt.

bottom of page