top of page
Penge.png

STØT

via Mobilepay til AKTION AMAZONAS
22686 (Skriv GAVE i kommentarfeltet)

Beskyttelse af skov gavner både klimaet i form af CO2-optag, afbøder lokale konsekvenser af forandringer i klimaet og sikrer lokalbefolkningen adgang til naturressourcer og vigtige økosystem-ydelser som drikkevand. Samtidig indeholde skove størstedelen af verdens biodiversitet.

VORES MISSION ER KLAR:
RED SÅ MEGET SKOV SOM MULIGT!

DSC_0201.JPG

Pilotprojekt i Bolivia resulterer i regnskov under formel beskyttelse

Støtte til territorialforvaltning, oplysning og udvikling af små virksomheder baseret på bæredygtig udvinding af naturligt forekommende junglebær og -nødder har resulteret i 30.000 ha regnskov i dag er under formel kommunal beskyttelse

Sådan skaber vi forandring

Naturressource
forvaltning 

environment_management_resources_natural_sustainability_icon_189071.png

 Fremme af social, miljømæssig og økonomisk ansvarlig forvaltning af naturressourcerne i strategisk udvalgte områder gennem støtte til lokalsamfund til udvikling og implementering af bæredygtige forvaltnings-planer.

Social retfærdighed

3 hænder.png

Fremme af social retfærdighed gennem træning i og organi-sering omkring bæredygtig udvinding, forarbejdning og kommercialisering af skovprodukter (Non-Timber Forest Products - NTFPs).

Empowerment

Gruppe.png

Styrkelse af sociale og oprindelige folks rettigheder & 'empowerment' af lokalsamfund gennem oplys-ning, organisering og træning i evidensbaseret fortalervirksom-hed og nye overvågnings-teknologier til dokumentation af miljøovertrædelser

Rammestrategi 2022-2025

Foto RSBP.jpg

Ny fireårig strategi for med fokus på Økonomi, Partnerskaber, Kommunikation & Organisation.

Årsberetning 2021

Foto_Toke Fernandez Nyborg_EAA (5).JPG

Læs om hård armlægning med mine-industrien i Bolivia, stort korridorprojekt, som skal beskytte et skovområde i Amazonas på størrelse med Belgien og en ny naturskole i Chiquitano-skoven.

Vær med

Vær med.png

Vær med i en organisation, som aktivt arbejder for en rig og ren natur til gavn og glæde for livet på Jorden.

Støt fast

infinite.png

Med et fast beløb støtter du langvarig ogkonsistent hjælp til naturen.

Giv et bidrag

Penge.png

Uanset hvilken form for støtte, du vælger, sikrer vi, at den bliver brugt, dér hvor den har størst effekt.

bottom of page