top of page
  • Forfatters billedeToke F. Nyborg

Bolivia: Turister skal redde naturen

Økoturisme kan spire i område, hvor naturen er trængt. Det tegner godt for områdets biodiversitet og lokalbefolkningen, som har brug for et alternativ til arbejdet i marken, som kun giver en ganske lille og ofte utilstrækkelig indtjening.


Ramona er 55 år og mor til fire. Hun ernærer sig ved salg af afgrøder, som hun dyrker sammen med andre kvinder i landsbyen Santa Rosa. Landsbyen ligger i det østlige Bolivias savanneland i grænselandet mod Amazonas og de store vådområder i Brasilien.


Landsbyen selv er omgivet af vidtstrakte sletter, kun afbrudt af spredt skov, bjerge og et virvar af floder. En times kørsel fra landsbyen ligger storbyen Santa Cruz, hvis moderne højhuse står i stærk kontrast til Ramona’s lerklinede hus.


Santa Rosa er valgt som ’pilot-landsby’ for et økoturisme-projekt, der skal generere indtægter til lokalsamfundene i kommunen, styrke den kulturelle selvforståelse, ligestillingen, beskæftigelsen og skaber større forståelse for og bevidsthed om vigtigheden af naturbevarelse.


Ramona er én af kvinderne, som har valgt at deltage i økoturisme-projektet. Hun skal blandt andet lave mad til turisterne, og hun ser frem til at modtage de første besøgende, selvom hun i begyndelsen var skeptisk:


- Jeg havde aldrig forestillet mig, at turister ville bo så ydmygt som jeg eller besøge vores landsby, men efter vi har besøgt andre områder med økoturisme, kan jeg se, at turisterne gerne vil opleve og lære om vores lokale traditioner, forhold og natur forklarer Ramona, som selv er chiquitana-indianer. Hun har boet i Santa Rosa siden hun blev født - som hendes familie har gjort det i generationer.


Udvekslingsrejser og vidensdeling

Som en del har udviklingen af økoturisme i Santa Rosa har projektet fokuseret på videns- og erfaringsudveksling med landsbyer fra andre områder i Bolivia, hvor oprindelige folk blandt andet ernærer sig ved økoturisme. Det er en bevidst strategi forklarer Toke F. Nyborg, formand for EAA:


- Der eksisterer altid en vis skepsis, når vi sammen med lokale partnere introducerer nye ideer – en sund skepsis i forhold til hvad initiativerne vil betyde for lokalsamfundenes sammenhængskraft, kultur og identitet og en skepsis i forhold til om økoturisme kan generere de nødvendige indtægter til de familier, som vælger at indgå i projekt. Det er fuldt ud forståeligt. Derfor har vi prioriteret udvekslingsrejser og informationsmøder højt. Han lægger til:


- samtidig har vi inden projektets opstart undersøgt og analyseret områdets behov i samarbejde med kommunalbestyrelsen og repræsentanter fra de indianske landsbysamfund. I fællesskab har vi fundet frem til, at økoturisme kan være en løsning på de problemer, som området står overfor i forhold til forurening, afskovning, migration og fattigdom, slutter Toke F. Nyborg.


Ny arena

For at sikre at den ekstra indtjening fra økoturismen bredt kommer landsbyen til gode, vil turisterne overnatte lokalt, de vil spise hos forskellige familier, ligesom jobbet som guide går på skift. Derudover beholder økoturismekomiteen, som har ansvaret for udvikling af økoturisme-projektet, en del af indtjening til videreudvikling og markedsføring.


Et stort og afgørende skridt for projektets succes bliver at definere, målrette og markedsføre områdets forskellige turisme-muligheder lige fra fugleture til kanoture på floden San Julian. Det bliver en kæmpe opgave forklarer Jenny Flores fra FCBC:


- Vi bevæger os ind på felt af private aktører, som konkurrerer på markedsvilkår. Det er en spændende, men ny udfordring for en miljøorganisation som FCBC, der til dagligt arbejder med forvaltning og beskyttelse af natur, forklarer hun.


Stor fraflytning fra landsbyerne

Sammen med kvinder fra Santa Rosa og de andre landsbyer gennemgår Ramon træning i madlavning og hygiejne. Derudover uddanner projektet unge drenge og piger i Chiquitana-folkets historie og traditioner og den lokale flora og fauna, så de fremadrettet kan arbejde som tour-guides.


Guide-uddannelsen har et dobbelt fokus, og skal både imødekomme den store fraflytning fra landsbyerne af især yngre generationer grundet manglende beskæftigelse, og skal samtidig revitalisere den indianske kultur og øge bevidstheden om naturbeskyttelse.


Lokal forankring og opbakning afgørende

Dette arbejde skal primært drives af økoturisme-komiteen, som består af medlemmer fra både de indianske lokalsamfund, kommunen og transport- og restaurationsbranchen:


- Forankring af økoturismen i en lokal og diverst sammensat komite, som på sigt kan drive og udvikle økoturismen i kommunen, har været helt centralt for projektet. Det skal både sikre lokalt ejerskab og gøre indsatsen bæredygtig, forklarer Jenny Flores fra FCBC.


Mirna López er formand økoturismekomiteen og én af de personer, som meldte sig som frivillig da komiteen blev dannet i 2018:


- Jeg kunne se så mange muligheder i dette initiativ, at jeg måtte være en del af det, forklarer Mirna López, som til dagligt arbejder i kommunens afdeling for Turisme og Kultur. Og hun er optimistisk:


- Vi har opbakning fra lokalsamfundene, hvilket er altafgørende, og der eksisterer en begejstring for, at dette skal lykkedes. Jeg tror på det, smiler hun.


Økoturisme-projektet implementeres af EAA’s lokale partner FCBC med midler fra CISU. Projektet løber til februar 2020.

51 visninger

Comments


bottom of page