top of page
Carl De Souza_AFP_Ritzau Scanpix.jpg

VORES ARBEJDE

Sådan arbejder vi

Naturen har brug for plads og fred til udfoldelse uden indblanding. Samtidig er mennesker verden over afhængige af naturens ressourcer i form af fødevarer, energi og som katalysator for økonomisk udvikling. For at sikre den globale mangfoldighed af arter arbejder Aktion Amazonas for at fremme bæredygtige sameksistens mellem mennesker og natur. Det gør vi gennem kampagne-virksomhed i Danmark, EU og internationalt og tre gensidigt afhængige strategiske indsatser i Sydamerika.

Her arbejder vi

For at øge effekten af vores arbejde er indsatserne centreret om områder, hvor både naturværdierne og trusselsniveauerne er høje. Aktion Amazonas har foreløbig projekter i Chiquitano-skoven i det østlige Bolivia – Sydamerikas næststørste skovområde - og i Amazonas-regnskoven i det nordvestlige Bolivia. Derudover har vi indgået partnerskab med den peruanske miljø-NGO Conservación Amazónica - ACCA som blandet arbejder i regnskovsregionen Madre de Dios i den østlige del af Peru på grænsen til Bolivia.

Rammestrategi 22-25

Foto:  Hermes Justiniano
Foto: Toke F. Nyborg

Forandringsteori

Indsatser i Sydamerika

Bæredygtig forvaltning af naturressourcer

 

Fremme af social, miljømæssig og økonomisk ansvarlig forvaltning af naturressourcerne i strategisk udvalgte områder gennem støtte til lokalsamfund til udvikling og implementering af helhedsorienterede og bæredygtige forvaltningsplaner, som tager hensyn til både biologiske, kulturelle og økonomiske behov og interesser. 

Denne tilgang til naturbevarelse kræver detaljeret viden om områdernes flora og fauna, hvorfor vidensindsamling og naturovervågning indgår, som et vigtigt tværgående element i støtten til udvikling af forvaltningsplaner.

Fremme af social retfærdighed

 

Fremme af social retfærdighed gennem træning i og organisering omkring bæredygtig udvinding, forarbejdning og kommercialisering af skovprodukter (Non-Timber Forest Products - NTFPs). Det skal skabe nye og bæredygtige indkomst-muligheder, mindske presset på oprindelige folks territorier, landsbysamfund og beskyttede naturområder fra forskellige politiske og industrielle interesser der alt for ofte sættes over miljøets, klimaets og dyrelivets og give lokalbefolkningen et alternativ til ofte kortsigtede ødelæggelser af naturens ressourcer.

Diversificeringen af indkomstmuligheder øger samtidig lokalsamfundenes mod-standsdygtighed over for klimaforandringer, bidrager til beskæftigelse og modvirker migration fra land til by, ligesom beskyttelse af natur i almindelighed og skov i særdeleshed bidrager til den fælles, globale ambition om at reducere CO2 i atmosfæren.

Derudover styrker NTFP og økoturisme også den kulturelle selvforståelse, lige-stillingen, beskæftigelsen og skaber større forståelse for og bevidsthed om vigtigheden af naturbevarelse, hvilket tilfører naturen en merværdi, der rækker udover naturens egen unikke værdi. Derved kobles lokalsamfundenes udviklings-muligheder til naturens overlevelse hvilket øger incitamentet til at sikre langsigtet naturbeskyttelse.

Styrkelse af sociale & oprindelige folks rettigheder

Styrkelse af sociale og oprindelige folks rettigheder og 'empowerment' af lokalsamfund gennem organisering, træning i evidensbaseret fortalervirksomhed, oplysning og introduktion til nye overvågnings-teknologier til dokumentation af miljøovertrædelser i tæt samarbejde med lokale ledere og civilsamfunds-organisationer. ​

 

Derudover inddrages sektor-partnere og lokale myndigheder for at sikre både langsigtede og bæredygtige løsninger på problemer relateret til natur-ødelæggelser. Udfordringerne med natur-ødelæggelser og skovrydning ofte er relateret til menneskerettigheder og fattigdom, hvilket blandt andet hænger sammen med oprindelige folks evne til at stå sammen, fattige befolkningsgruppers ind-skrænkede adgang til indflydelse og manglende kapacitet i statsadministration og styrelser til at overvåge ofte store naturområder og håndhæve lovgivning.

bottom of page