top of page
  • Forfatters billedeToke F. Nyborg

Nyt dansk-boliviansk partnerskab skal fremme økoturisme i Bolivia

Nystiftet dansk organisation indgår partnerskab med lokal partner i Bolivia og igangsætter samarbejde om udvikling af økoturisme med midler fra CISU.


Projekt i San Ramon igangsættes på stormøde mellem EAA, FCBC, lokale erhvervsdrivende, borgmester, byrådsmedlemmer og repræsentanter fra kommunens ni landsbysamfund

EAA og den lokale naturbevarelsesorganisation, Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), har indgået partnerskab om udvikling af økoturisme i Chiquitania-regionen i Bolivia.


Projektet skal bidrage til bedre naturbeskyttelse og øge indtjeningen hos primært unge og kvinder fra oprindelige befolkningsgrupper i ni landsbysamfund i landkommunen San Ramón. 


Chiquitania-regionen ligger på et plateau godt tusind meter over havets overflade i hjertet af Bolivia med en vegetation bestående af savanne og tør tropisk skov. Mod øst falder plateauet mod Amazonas og de store vådområder mellem Bolivia og Brasilien.


Afskovning, guldminedrift og fattigdom

Regionen er præget af udfordringer med afskovning, negative miljøpåvirkninger fra guldminer samt fattigdom. Samtidig gør områdets højtliggende og granitholdige prækambriske grundfjeld det vanskeligt at bore efter grundvand.


Regionens indbyggere er derfor afhængige af overfladevand og et stigende pres på områdets vandressourcer, forurening og klimaforandringer gør adgangen til vand ustabil og giver anledning til konflikter.


De næste to år vil FCBC træne og organisere landsbysamfund omkring udvikling af økoturisme og fortalervirksomhed for bedre vandforvaltning.


Omdrejningspunktet bliver etableringen af en borgerdrevet økoturismekomite, som får ansvaret for at udvikle økoturismen i områdets landsbyer og promovere økoturisme-initiativerne overfor turister.


Komiteen består af borgere fra både landsbysamfund, lokale erhvervsdrivende og repræsentanter fra kommunen:


Unik natur

”Området har stort potentiale for udvikling af øko- og etnoturisme grundet den unikke natur af tropisk tørskov, som rummer en enestående biodiversitet, og regionens forskellige indianske kulturer”, forklarer Jenny Flores, institutionel koordinator i FCBC. Men hun ser også udfordringer i forbundet med etablering af økoturisme.


”Det er vigtigt at skabe en bæredygtig forvaltning af områdets naturressourcer både af hensyn til økoturismen, men også af hensyn til områdets biodiversitet, økosystemer og lokalbefolkningens sundhed. En stor del af samarbejdet med lokalsamfundene omfatter derfor træning i fortalervirksomhed og dialog med lokale myndigheder, kvægavlere og mineindustri om bæredygtige løsninger, som skal mindske vandforurening og imødekomme jordkonflikter.”


Projektet blev igangsat første august 2018 med midler fra CISU og løber frem til februar 2020.

56 visninger

Commentaires


bottom of page