top of page
  • Forfatters billedeToke F. Nyborg

Bolivia: Hjælp til oprindelig folk og truet skovregion fortsætter

EAA har fået tilsagn om fortsættelse af skovprojekt i Bolivia med ny bevilling fra Udenrigsministeriet via CISU

Billedtekst: Chiquitano-regionen i det østlige Bolivia som består af tropisk tørskov. Chiquitano-skoven grænser op mod Amazonas i nord og de store vådområder rige på fugle- og dyreliv i Brasilien. Foto: Hermes Justiniano, FCBC.


EAA  fortsætter således samarbejdet med den lokale partnerFundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) omkring styrkelse af bæredygtig forvaltning, organisering og udvikling af landsbydrevet økoturisme i indianske landsbyer i Chiquitano-regionen i det østlige Bolivia.


Projektet har til formål at bevare Chiquitano-skoven ved at skabe et økonomisk alternativ til smålandbrug og opbygge lokal modstandsdygtighed over for kommercielle skov-interesser foruden mere generelt at forbedre levevilkårene for Chiquitano-indianerne.


Chiquitano-skoven er et af verdens største områder med tropisk tørskov og det næststørste skovøkosystem i Sydamerika. Desværre er skoven også en af de mest udsatte skovtyper, da skovområdet modsat Amazonas er nemt tilgængelig. Det muliggør afskovning af store områder til landbrug og kvægopdræt.


I landdistrikterne og på oprindelige folks territorier er Chiquitano-skoven fortsat relativ beskyttet, hvorfor projektet har fokus på netop bæredygtig forvaltning, organisering og udvikling af landsbydrevet økoturisme i de indianske landsbyer i Chiquitano-regionen.


Projektet igangsættes henover sommeren og løber til 2022. Projektet er finansieret med midler fra Civilsamfundspuljen, som administreres af CISU (Civilsamfund i Udvikling) og er en sammenslutning af mere end 270 folkelige, danske organisationer, der alle er engagerede i udviklingsarbejde. Størstedelen af CISUs aktiviteter er finansieret af Udenrigsministeriet og er på finansloven.

36 visninger

Comments


bottom of page