top of page
  • Forfatters billedeToke F. Nyborg

3.500 km2 skov og et folk på nippet af uddøen får kærkommen håndsrækningFoto: Claudia Balaunde


Dansk-boliviansk partnerskab skal sikre vigtig korridor mellem to nationalparker. Området er kategoriseret som indianske territorium, og rummer blandt andet det oprindelige Guarasugwé-folk

Til januar 2022 opstarter EAA i samarbejde med den bolivianske partner FCBC nyt stort kooridor-projekt, som gennem støtte til bæredygtig beskyttelse og forvaltning af det indianske territorium ’𝑇𝐶𝑂 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑑𝑖́𝑔𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝑎𝑗𝑜 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝐶𝐼𝐵𝐴𝑃𝐴)’ skal forsvare en unik naturkorridor mellem Noel Kempff Mercado nationalpark og Ríos Blanco y Negro Wildlife Reserve i Chiquitano-regionen i det østlige Bolivia:


”Dette er et af vores absolut vigtigste projekter, som vil beskytte ikke bare uerstattelig tropisk tørskov, men også hjælpe Guarasugwé-folket, som er på nippet til at uddø,” forklarer Toke F. Nyborg, formand for EAA.


Det indianske territorium dækker et areal på 3.500 km2 og Guarasugwé-folket tæller blot 125

medlemmer. På territoriet bor også medlemmer af Chiquitano-nationen.


16 millioner hektar tropisk tørskovunder pres

Chiquitano-regionen, som er opkaldt efter det oprindelige Chiquitano-folk, som blandt andet bebor de store skovområder, rummer den største andel af tropiske tørskov i Sydamerika; i alt 16 millioner hektarer. Selvom kun cirka 20 procent af Chiquitano-skovens biodiversitet er kendt, findes der unik biodiversitet i og under skovens løvdækket. Foreløbige har forskere registreret 1.200 forskellige arter af fisk, padder, krybdyr, fugle og pattedyr.


Samtidig bidrager skoven til den globale klimakamp gennem lagring af kulstof og leverer økosystemtjenester i form af ferskvand, træ, bestøvere, mad og medicin til hundredvis af skov- og landbosamfund.


Chiquitani-skoven blev således i 2019 erklæret som en bevaringsprioritet for Sydamerika af IUCN World Conservation Congress (WCC-2020-Res-006).


Alligevel er skoven under stort pres fra skovning, landbrug og bosættelser. Det estimeres at 40 procent af skoven vil være forsvundet i 2040, hvis ikke civilsamfund, privatsektor og regering sammen beslutter sig for at bevare Chiquitano-skoven.

Projektet i den nordlige del af Chiquitano-regionen, er derfor et vigtigt bidrag til beskyttelsen af Sydamerikas største tropiske tørskov.


Skovområde på størrelse med Belgien Ved at støtte de oprindelige folk i udvikling af territoriale forvaltningsplaner og bæredygtige indkomstskabende aktiviteter baseret på ikke-træressourcer, styrke deres kapacitet til at monitorere og reagere på ulovlige aktiviteter i skoven samt forbedre landsbysamfundenes evner til at forebygge og bekæmpe skovbrande, skal projekt dæmme op for truslerne i det vigtige korridor-områder:


”Målet er at beskytte og bæredygtigt forvalte de mange tusinde hektarer til gavn for mennesker og biodiversitet, således at området kan agere biodiversitets-korridor mellem Noel Kempff Mercado nationalpark og Ríos Blanco y Negro Wildlife Reserve. Det vil skabe et samlet område under beskyttelse på knap 33.000 km2. Det svarer til et skovområde på størrelse med Belgien!”, forklarer Toke F. Nyborg


Projektet igangsættes 1. januar 2022 i samarbejde med Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano og er finansieret af CISU - Civilsamfund i Udvikling.

Fotos 1-3: Claudia Belaunde. Foto 4: Carlos Pinto

50 visninger

Comments


bottom of page