top of page
DC07_HJ.jpg

OM OS

Hvem er Aktion Amazonas?

Hvem er Aktion Amazonas?

Foto:  Hermes Justiniano

Aktion Amazonas er en non profit regnskov-NGO stiftet i 2014 af en gruppe frivillige med en vision om en Rig og Ren Natur til Gavn og Glæde for Livet på Jorden - en vision som tager udgangspunkt i skovbevarelse gennem fremme af bæredygtig sameksistens mellem mennesker og natur.

Vores mission er klar: Red så meget tropisk skov som muligt!

 

Beskyttelse af skov gavner både klimaet i form af CO2-optag, afbøder lokale konsekvenser af forandringer i klimaet og sikrer lokalbefolkningen adgang til vigtige økosystem-ydelser som drikkevand.

Med udgangspunkt i Amazonas arbejder vi i dag for bevarelse af Sydamerikas unikke og for verden vigtige skovøkosystemer i tæt samarbejde med lokalsamfund, myndigheder og den private sektor. Internationalt arbejder vi politisk for tiltag som skal mindske presset på tropiske skove. ​​

Årsberetning 2022

Aktion Amazonas arbejder aktivt med flere af de 17 verdensmål qua vores arbejde med naturbeskyttelse i Sydamerika, oplysning i Danmark og via påvirkning af EU-politiske beslutninger med betydning for tropisk skov for at nævne nogle af de indsatsområder, som relaterer sig til blandt andet Verdensmål 13 (Klima) og Verdensmål 15 (Livet på land).
 

Også internt har bestræbelserne på at bidrage til en bæredygtig verden sat sine aftryk på organisationen, hvor Aktion Amazonas udarbejder både kønspolitik, manual for forebyggelse af sexual misconduct og anti-korruptionspolitik.

 

Som naturorganisation med klar grøn profil arbejder vi naturligt med de ’grønne’ verdensmål, som skal sikre bedre klima og bæredygtige og robuste økosystemer med en rig biodiversitet.

Verdensmaal-hjul-ikon-gennemsigtig-RGB.png

Sådan arbejder vi

I Sydamerika støtter vi oprindelige folk og landbefolkningen med skovbevarelse og på sigt etableringen af natur-korridorer, hvor biodiversiteten kan blomstre og vandre frit, ved at beskytte og forbinde oprindelige folks territorier med nationalparker og andre beskyttede områder. Mere end en tredjedel af verdens tilbageværende uberørte skove, kendt som intakte skovlandskaber, findes i områder som enten forvaltes eller ejes af oprindelige folk.

 

Vores arbejde baserer sig på tre gensidigt afhængige strategiske indsatser:

 • STØTTE TIL BÆREDYGTIG FORVALTNING AF NATURRESSOURCER

 • FREMME AF SOCIAL RETFÆRDIGHED

 • STYRKELSE AF SOCIALE OG OPRINDELIGE FOLKS RETTIGHEDER

 

Det gør lokalbefolkningen mindre sårbare overfor udsving i klima og marked og styrker lokalsamfundenes modstandskraft over for økonomiske interesser, som ønsker at udvinde naturressourcer. 

 

Dertil hjælper vi med brandslukningsudstyr, etablering og træning af lokale udryknings-brigader i brandslukning og oplysning til landsbysamfund om forebyggelse og bekæmpelse af skovbrande. Bolivia og Brasilien har tilsammen siden 2019 mistet millioner hektar skov til brande. Derfor er forebyggelse af skovbrande og naturgenopretning indtil videre fast fokus i vores arbejde med skovbevarelse.

Værdier & principper 

 • Vores arbejde sker i tæt samarbejde med lokalsamfund, myndigheder og den private sektor i Danmark og i Sydamerika.
   

 • For at øge effekten af vores arbejde er indsatserne centreret om områder, hvor både naturværdierne og truslen mod disse er høje.
   

 • Ation Amazonas' interventioner skal sikre lokalt forankret, bæredygtig og langsigtet udvikling og naturbeskyttelse.

Samarbejdet er baseret på værdierne; PROFESSIONALISME, LIGEVÆRDIGHED & LANGSIGTEDE PARTNERSKABER:

 • Stærke partnerskaber baseret på respekt og høj faglighed gennemsyrer Aktion Amazonas' virke fra projekter til partnere og internt i organisationen.

 • Vi kan kun nå vores mission om at redde Amazonas, hvis vi stiller med det stærkest hold. Derfor stiller vi høje krav til både partnere, frivillige og ansatte. Det skal sikre, at vi fra starten kan holde fokus på de problemer, vi vil løse til gavn for biodiversitet, klima og mennesker.

 • Og så skal samarbejdet være ligeværdigt; vi arbejder alle frem mod at bevare den globale natur-mangfoldighed, og vi når kun målet, hvis vi inddrager alle kompetencer og erfaringer.
   

 • Vi yder ikke Nord-til-Syd-bistand. Udviklingsarbejdet sker i samarbejde. Det giver de bedste synergieffekter og skaber ejerskab.

Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC)

Arbejder i Chiquitano-skoven i Santa Cruz-regionen det østlige Bolivia. 

fcbc.org.bo

Conservación Amazónica - ACEAA 

Arbejder i Amazonas-regnskoven i Pando-regionen i det nordvestlige Bolivia.

conservacionamazonica.org.bo

Conservación Amazónica – ACCA

 

Arbejder i Amazonas-regnskoven i Madre de Dios-regionen i det østlige Peru på grænsen til Bolivia.

acca.org.pe

Vores partnere

bottom of page