top of page
EAA_2014_10_23_015.jpg

OM ORGANISATIONEN

Hvem er Aktion Amazonas?

Sådan er vi opbygget

Generalforsamlingen er øverste myndighed. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som varetager den overordnede ledelse, og sikrer en forsvarlig organisation i tæt samarbejde og sparring med sekretariatsledelse og nøglefunktioner i sekretariatet. Bestyrelsen består af fem medlemmer sammensat med hensyn til kompetencer, og diversitet.  

Sekretariatet består per maj 2022 af en deltidsansat direktør og en deltidsansat økonomi- og projektchef, som sammen har ansvaret for den daglige drift og ledelse, herunder udvikling af partnerskaber, strategi samt økonomi og HR i koordinering med bestyrelse, frivillige og partnere. Det skal sikre kontinuitet i samarbejdet med partnere og donorer.

 

Sekretariatsledelsen støttes i det daglige arbejde af en række professionelle frivillige med kompetencer inden for kommunikation, økonomi og projektstyring. Derudover bistår en række frivillige ressourcepersoner med fagspecifik rådgivning, kapacitetsopbygning af partnere og kvalitetssikring af projektansøgninger på ad hoc basis. ​Sekretariat er organiseret omkring et Økonomiteam, et Projektteam og et Kommunikationsteam:

  • Økonomiteamet har ansvar for budget og regnskab

  • Projektteamet har ansvar for MEL

  • Kommunikationsteamet har ansvar for medlemskommunikation og kampagner.


Udvikling og finansiering af nye projekter sker med inddragelse af alle teams under direktionens fælles ledelse og koordinering.​

Foto:  Hermes Justiniano

Referat generalforsamling

Bestyrelse

Bestyrelsen

Vores bestyrelse består af formand, næstformand, kasserer samt op til to bestyrelsesmedlemmer – alle valgt på generalforsamlingen. 

 

Det er bestyrelsens opgave at: 1) Sikre en forsvarlig organisation. 2) Bidrage til vækst og et stærkt brand i tæt samarbejde med sekretariatet. 3) Gøre sig tilgængelige for sparring med direktionen og nøglefunktioner i sekretariatet. 4) Orientere generalforsamlingen om mål og resultater.
 

Efter afstemningen på Aktion Amazonas generalforsamling 21. april 2022 er bestyrelsens medlemmer:

Anders Hessellund - formand
Julia Garcia - kasserer
Thomas Lehmberg - bestyrelsesmedlem

Karin Nordlund - bestyrelsesmedlem

Økonomi​​

Aktion Amazonas' økonomi baserer sig på medlemskontingenter, ind-samlinger, donationer samt ansøgninger om projektbistand fra CISU – Civilsamfund i Udvikling og andre offentlige puljer og private virksomheds-fonde. ​Regnskabsåret følger kalenderåret og aflægges efter årsregnskabs-lovens bestemmelser og revideres af ekstern revisor.

Års- og insamlingsregnskaber

Aktion Amazonas' privatlivspolitik

​Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget en samtykke og privatlivs-politik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

bottom of page